top of page
הפוסט שביקשת

הפוסט שביקשת

חיפוש

האם מותר לרכוב על אופניים חשמליים בזמן שלילת רישיון נהיגה?

כן, ניתן לרכב על אופניים חשמליים גם בעת שלילת רישיון נהיגה, למעט אם שופט קבע ביחס לאותו אדם כי הוא מנוע מרכיבה על אופניים חשמליים.

על רכיבה על אופניים חשמליים להיות בהתאם לתנאים הקבועים בסעיף 39 ט"ז לתקנות התעבורה תשכ"א -1961.

גלגלי המרכבה - אופניים וקורקינטים חשמליים
האם מותר לרכוב על אופניים חשמליים בזמן שלילת רישיון נהיגה?


19 צפיות

Comments


077-4020048

bottom of page