top of page
הפוסט שביקשת

הפוסט שביקשת

חיפוש

רישיון לרוכבי אופניים חשמליים

מי החייבים לעשות מבחן תאורטי כדי לרכוב על אופניים חשמליים? מאיזה גיל החובה במבחן התאורטי? אספנו בשבילכם את כל השאלות והתשובות בנושא רישיון לרוכבי אופניים חשמליים.


רישיון לרוכבי אופניים חשמליים בהתאם להחלטת שר התחבורה והבטיחות בדרכים, החל מחודש יולי 2019 תיאסר הרכיבה על אופניים חשמליים או גלגינוע - קורקינט ממונע, למי שאין ברשותו רישיון נהיגה או מי שטרם עבר בהצלחה מבחן תיאוריה רגיל או בחינה ייעודית לרכיבה.  

כחלק מהשינויים בתחום, החל מיום 2.12.18 ניתן לבצע את מבחן התיאוריה הייעודי המותאם לרוכבים, לצורך קבלת אישור הכשירות לרכיבה.

מבחן התיאוריה העדכני כולל דרגה חדשה (A3), והוא מורכב מ-30 שאלות מקצועיות הקשורות לרכיבה נכונה, לשימוש בדרך ולחוקי התעבורה.

כאמור, רק מי שיעבור בהצלחה את הבחינה יקבל אישור הכשירות לרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע – קורקינט ממונע.

החלטה זו היא חלק מהתוכנית הלאומית הכוללת שהוגשה לפני כחודש וחצי על ידי ראש הממשלה ושר התחבורה ואומצה ע"י הממשלה, לתכלול הפעילות של כלל המשרדים והגופים העוסקים בנושא הכלים הממונעים הבלתי מרושיינים, בין היתר ע"י תיקוני חקיקה ותיקונים מנהליים.חוקים חדשים לשנת 2024 לרוכבים על אופניים חשמליים
חוקים חדשים לשנת 2024 לרוכבים על אופניים חשמליים


מאיזה גיל אפשר לעשות מבחן תאוריה ייעודי לרוכבים?

ניתן לגשת למבחן מגיל 15 וחצי. הרכיבה מותרת מגיל 16 בלבד.


ממתי ניתן לבצע מבחן תאוריה ייעודי המותאם לרוכבי אופניים חשמליים?

החל מה-2.12.18 ניתן לבצע מבחן תיאוריה יעודי, המותאם לרוכבי אופניים חשמליים.


היכן ניתן למצוא שאלות הכנה למבחן תיאוריה עבור רוכבי אופניים חשמליים?

שאלות הכנה (ותשובות נכונות) אפשר למצוא באתרים השונים ברשת העוסקים בלימודי התיאוריה.


ממתי נדרש להציג אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים?

החל מיולי 2019, רכיבה על אופניים חשמליים מותרת אך ורק לבעלי אישור כשירות לרכיבה. כבר עכשיו ניתן להירשם למבחן הכשירות הייעודי (A3) באתר משרד התחבורה.


כיצד נקרא מבחן הכשירות לאופניים חשמליים ולגלגינוע – קורקינט ממונע ומה הוא כולל?

משרד התחבורה קבע דרגה חדשה למבחן התיאוריה של אופניים החשמליים והקורקינט הממונע (A3). מבחן התיאוריה הייעודי כולל 30 שאלות מקצועיות הקשורות לרכיבה נכונה, לשימוש בדרך ולחוקי התעבורה. מי שיעבור בהצלחה את הבחינה יקבל אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים וגלגלינוע – קורקינט ממונע.


יש לי רישיון נהיגה בתוקף. האם אני צריך לעשות מבחן כשירות לרכיבה?

אם הנך בעל רישיון נהיגה תקף, אין צורך לעבור את המבחן.


יש לי רישיון רכיבה על אופנוע. האם אני צריך לעשות מבחן כשירות לרכיבה?

אם הנך בעל רישיון לרכיבה על אופנוע, אין צורך לעבור את המבחן.


האם מי שמחזיק ברישיון נהיגה מחו"ל (לא ישראלי) צריך לעבור את מבחן התיאוריה הייעודי לרוכבים לצורך קבלת אישור הכשירות לרכיבה?

מי שמחזיק רישיון נהיגה זר התקף גם בישראל אינו צריך לעבור את מבחן התיאוריה הייעודי לרכיבה. זאת, בתנאי שהרישיון הזר תקף בישראל.


כיצד נרשמים למבחן הכשירות לאופניים חשמליים?

תלמידי התיאוריה יידרשו להנפיק בתחנת הצילום כרטיס תלמיד (טופס ירוק) לצורך ביצוע מבחן התיאוריה עבור מבחן הכשירות לרכיבה. לאחר צילום הנבחן ומילוי הטופס, ניתן לגשת לבחינה בכל אחד מ-מרכזי בחינות התיאוריה, הפזורים בכל רחבי הארץ.


האם קיימים אופניים חשמליים שאינם מחייבים את הרוכב  לעבור מבחן כשירות נהיגה?

לא. רכיבה על כל סוגי האופניים החשמליים, מחייבת את הרוכב לעבור מבחן כשירות נהיגה היתר נהיגה מיוחד, אלא אם הוא כבר עבר בהצלחה מבחן תאוריה רגיל. 


האם עליי לשאת איתי בשעת הרכיבה את אישור הכשירות לרכיבה ו/או את אישור מעבר מבחן התאוריה הרגיל?

לא. המשטרה נערכת לקראת התקנות החדשות ויהיה ברשותה מאגר של כל מי שעבר תיאוריה רגיל או בחינה ייעודית לרכיבה על אופניים חשמליים.


נכון ל-1.1.19: מי שעבר מבחן תאוריה רגיל, כשיר אוטומטית לרכוב גם על אופניים חשמליים?

מי שעבר תיאוריה רגילה יכול לרכוב על אופניים חשמליים, בתנאי שהנפיק ממשרד הרישוי אישור כשירות. מבחן התיאוריה מקנה קבלת אישור כשירות לרכיבה, גם אם רישיון הנהיגה ברכב כבר לא בתוקף.


האם גם רכינוע (הוברבורד) מחייב רישיון נהיגה/מבחן תיאוריה?

לא. מבחן הכשירות מיועד לרוכבים על אופניים חשמליים ועל גלגינוע - קורקינט חשמלי.


האם רוכבים על כלים חשמליים חייבים לחבוש קסדה מגיל מסוים?

תקנות שייכנסו לתוקף ב-1.7.19 מחייבות כל רוכב על אופניים חשמליים או על קורקינט חשמלי, לחבוש קסדה שמוצמד לה מחזיר אור שייראה בבירור על ידי משתמשי הדרך האחרים. החובה לחבוש קסדה חלה על רוכבי כלים חשמליים בכל גיל ובכל דרך.


שתיתי אלכוהול. האם מותר לי לרכוב?

לא. אופניים הם כלי רכב לכל דבר ועניין. לכן חלות עליהם הוראות תקנות התעבורה לכל דבר ועניין.בהגדרה של "רכב" בפקודת התעבורה נכללים גם אופניים רגילים וגם אופניים חשמליים. בהיעדר הוראה אחרת - כל סעיפי פקודת התעבורה ותקנות התעבורה חלים גם על נהיגה באופניים חשמליים, כולל האיסור על נהיגה בשכרות.


האם מותר לי להרכיב אדם נוסף על אופניים חשמליים או על קורקינט חשמלי?

החוק אוסר להרכיב אדם נוסף על קורקינט חשמלי. לגבי אופניים רגילים/חשמליים, החוק אוסר הרכבת אדם נוסף, אלא אם הוא ילד עד גיל שמונה, היושב במושב ייעודי מתאים המבטיח את שלום הילד, או אם הם עשויים לרכיבתם של אנשים כמספר הרוכבים עליהם (הכוונה שיש יותר מכיסא אחד מובנה בשילדת האופניים).תקנון לרוכבים על אופניים חשמליים 2024
תקנון לרוכבים על אופניים חשמליים 2024

תמיד לשירותכם צוות גלגלי הממלכה המרכז לאופניים וקורקינטים.

8 צפיות

077-4020048

bottom of page